• 01/03/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehagene Høgmo og Pikhaugen eies og drives av Oppdal kommune som en enhet under felles enhetsleder.

  Årsplanen for den enkelte barnehage gjelder fra 1.september til 31.august.

  I tillegg til årsplanen lager vi jevnlig mer konkrete planer.

  Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

   

   - Du finner Pikhaugens årsplan på forsiden på høyre kolonne, eller under "Dokumentmappe".

   

  Årsplanen har flere funksjoner: 

        - arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning 

       -utgangspunkt for foreldres mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

       - grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 

       - informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartner og andre interesserte.

   

Dokumenter du kan laste ned