• 01/03/2017

    xt

Barnehagene Høgmo og Pikhaugen eies og drives av Oppdal kommune som en enhet under felles enhetsleder.

Årsplanen for den enkelte barnehage gjelder fra 1.september til 31.august.

I tillegg til årsplanen lager vi jevnlig mer konkrete planer.

Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

 - Du finner Pikhaugens årsplan på forsiden på høyre kolonne, eller under "Dokumentmappe".

 

Årsplanen har flere funksjoner: 

      - arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning 

     -utgangspunkt for foreldres mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

     - grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 

     - informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartner og andre interesserte.

 

Dokumenter du kan laste ned