• Pikhaugen Barnehage

  09/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Pikhaugen barnehage ligger i et etablert boligområde i Oppdal sentrum. Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 65 plasser for barn i alderen 0-6 år. Vi tilbyr hele og delte plasser og så langt det er mulig vil vi møte familienes behov. Avdelingene er delt etter alder.
  Mauren (småbarnsavdelinga) : 12 plasser 0 - 2 år Kløverenga: 20 plasser 2 - 4 år Hakkespetten: 21 plasser 4 - 6 år  

     
  PROGRESJON: Barnas alder er en viktig rammefaktor som vi skal ta i betraktning i forhold til planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Barna skal møte nye utfordringer etter hvert som de blir eldre. Samtidig vil vi se og ta utgangspunkt i enkeltbarnets kompetanse. Vi skal være en god barnehage for alle.


  I Pikhaugen barnehage fokuserer vi på betydningen av variert fysisk aktivitet, både ute og inne. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg mye med kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer de verden og seg selv å kjenne. En positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, er av stor betydning for videre utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.


  Pikhaugen barnehage har en hel skog til disposisjon innenfor gjerdet! Utelekeplassen inviterer til vilter lek, her finnes uendelige mange gjemmesteder, og rom for undring over naturens egne hemmeligheter.
  Skogen vår gir muligheter for varierte opplevelser og utfordringer. Barna får erfaringer med friluftsliv og uteliv gjennom ulike årstider. De får klatre i trær og på berg. De hopper fra stein til stein, og får kjenne på ulike underlag som gress, jord, mose, snø og is.


  Pikhaugen bruker nærområdene som turarena. De eldste gruppene bruker blant annet naturlekeplassen ved skolen og Kullsjøen. Gruppene med yngre barn bruker området i Roseringen og skogen nedover mot Stava. De går også til «gamlebarnehagen» i Sildrevegen. Om vinteren spør vi om å få bruke jordet sør for barnehagen til aktiv ake- og skilek. Vi bruker også skiløypa på idrettsbanen. I enkelte perioder får vi bruke Allsalen i kulturhuset for fysisk aktivitet og lek med små og store grupper.  

   

   Det er viktig for Pikhaugen barnehage å være i et fellesskap der alle drar i samme retning. Virkemidler som er viktige i vår virksomhet, og som brukes aktivt for å nå våre mål er:  
  Humor og glede

  o Latter og glede er helsebringende i et fellesskap. Gode stemninger er viktig for barns læring. 

  Fysisk aktivitet

  o Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Kroppslig mestring gir et positivt selvbilde og selvtillit. 

  Kreativitet

  o Forskjellige sanseinntrykk stimulerer kreativ tenkning, fantasi og skaperglede. Dette gir grobunn for barnas egenart og tro på seg selv.